Trg in zunanji oltar

Ureditev ploščadi z zunanjim oltarjem pred baziliko Marije pomagaj na Brezjah

projekt:
2004 - 2008

naročnik:
Frančiškanski samostan Brezje

naslov:
Brezje 72, Slovenija

projektna skupina:
Maruša Zorec, Martina Tepina

fotografije:
Miran Kambič