• Svicarija
  • Ureditev javnih povrsin v novem mestu
  • Skrite plasti ajdovske kastre
  • Prenova trgovinice
  • Vstopni objekt