Hostel Punkl

Mladinski hotel Ravne na Koroškem

projekt:
2008 - 2011

naročnik:
Koroški zavod za kulturo

naslov:
Gozdarska pot 18, Ravne na Koroškem, Slovenija

projektna skupina:
Maruša Zorec, Mitja Novak, Uroš Rustja, Martina Tepina

fotografije:
Miran Kambič